TIFF Shuttle

TIFF Shuttle kjører deg gratis mellom Hålogaland Teater og sentrum før og etter hver HT-visning. Tilbudet er gitt i samarbeid med TIFF-partner Din Taxi. 

Stoppene er ved:

  • Aurora Fokus Kino/Kulturhuset (Grønnegata)
  • Driv 
  • Hålogaland Teater. 

Under finner du en timetabell for når TIFF shuttle kjører fra Aurora Fokus Kino/Kulturhuset (Grønnegata) til Hålogaland Teater.