Barents-TIFF

TIFF har i mange år formidlet filmkulturelle opplevelser og samarbeid på tvers av grensene i nord.

TIFF har et nært samarbeid østover, og har spilt en viktig rolle i kultursamarbeid mellom Norge og Russland i de siste ti år. Gjennom flere vellykkede prosjekter er det bygd opp et bredt nettverk i Russland. Våre prosjekter er folk til folk-samarbeid i praksis – både i form av samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og for formidling av filmkultur til publikum på tvers av landegrensene.

Filmkultur til 10.000

Gjennom disse prosjektene formidler TIFF fimkulturelle opplevelser til 10.000 publikummere i i året i Norge pog Russland. De siste årene er det gjennomført ca. 60 forestillinger hvert år, det være seg kortfilmprogrammer fra festivalens Film fra Nord-program, norske spillefilmer fra TIFFs program eller filmkonsert-turneer med samarbeid mellom norske og russiske musikere. Dette er kulturtilbud som både skapes og formidles i Barentsregionen.

Barents-TIFF

  • eksporterer og formidler norsk film i Russland
  • arrangerer samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle kunstnere fra Norge og Russland i form av stumfilmkonsert-turneer
  • samarbeider med- og driver mentorvirksomhet for filmfestivaler i Nordvest-Russland