TIFF hele året

Tromsø internasjonale filmfestival en viktig formidler av kvalitetsfilm - hele året.

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) er en sentral kulturinstitusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å arrangere den årlige festivalen i januar, formidler TIFF kvalitetsfilm hele året.

  • TIFF har siden 1991 arrangert filmfestival i januar måned, og besøket har siden starten vokst fra 5.000 til 60.000 publikummere. Tromsø internasjonale filmfestival er den viktigste møteplassen for filmbransjen i Nordområdene.

  • TIFF har en sterk programprofil hvor kunstnerisk kvalitet er hovedelementet. Dette gjelder både for festivalen i januar og for helårsvirksomheten.

  • TIFF har et totalt årlig besøk på over 100.000 publikummere fordelt på alle stiftelsens aktiviteter.

  • TIFF jobber for økt forståelse for- og kunnskap om film som kunstart, og for å synliggjøre film som betydningsfull kulturfaktor.

  • TIFF driver Verdensteatret Kino, som er regionalt cinematek og en viktig kultur- og samfunnsarena i Tromsø.

  • TIFF arrangerer Tromsø Silent Film Days på våren.

  • TIFF arrangerer barnefimfestivalen TIFF Junior i september, og formidler film til barn og unge hele året i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

  • TIFF samarbeider nært med filmmiljøet i Arktis, og spiller en viktig rolle i det filmkulturelle samarbeid i Barentsregionen.Våre prosjekter