Nytt styre i Tromsø Internasjonale Filmfestival

Det er valgt nytt styre for stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival.

Publisert 22.06.2022 — Anna Näumann

Tromsø Internasjonale Filmfestival har valgt inn nye styrerepresentanter til sitt styre. Det nye styret er enstemmig vedtatt av valgkomiteen, som har bestått av representanter valgt av styrene i Aurora kino IKS og Tromsø internasjonale filmfestival. Styret er valgt for perioden 2022-2024.

Kristin Røymo blir værende som styreleder for TIFF. Ny nestleder er Odne Stunes som tar over etter Bjørn Eirik Olsen som satt i forrige periode. Odne Stunes satt som styremedlem før han ble valgt inn som nestleder. Av styrermedlemmene har Elle Márjá Eira fått videreført sitt verv fra forrige periode, mens de resterende representantene er nye av året.

Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival driver filmformidling på helårsbasis. Hovedaktiviteten er filmfestivalen i januar. I tillegg driver stiftelsen Verdensteatret Cinematek med daglige visninger og arrangerer barnefilmfestivalen TIFF Junior, Stumfilmdager, samt andre filmrelaterte prosjekter i inn og utland.

Alle styrerepresentantene kan du lese om her!

Det nye TIFF-styret:

Styreleder
Kristin Røymo, Ersfjord

Nestleder
Odne Stunes, Kirkenes

Styremedlemmer
Elisabeth Westad, Tromsø
Åse Kringstad, Oslo
Elle Márjá Eira, Kautokeino
Eilif Bremer Landsend, Tromsø

Varamedlemmer
1. vara: Shilan Ghadani, Tromsø
2. vara: Ismet Bachtiar, Tromsø
3. vara: Bjørn Erik Olsen, Oslo

Valgkomiteen har bestått av Ellen Zahl Jonassen (leder), Maja Sandvik Lockert og Kurt Sverre Knutsen (valgt av styret i Aurora kino IKS); Kari Helene Skog og Stig A. Hanssen (valgt av styret i TIFF).

Les også: