Bodil Kjelstrup går til TIFF

Publisert 29.04.2021 — John-Kristian Dalseth

Foto: Herman Riber / Poul Toft Iversen

TIFFs administrative leder gjennom syv år, Astrid Aure, ønsker nye utfordringer i bedriften. Astrid skal gå over i en ny stilling som prosjektleder for barn og unge, og festivalsjef for TIFF Junior. Her får Astrid bruk for utdanningen hun har tatt innen filmvitenskap de siste årene, og hun vil jobbe mer filmfaglig i TIFF. Videre skal Astrid jobbe med prosjektutvikling for Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival.

Bodil Kjelstrup fra Nordnorsk Kunstmuseum kommer inn i et vikariat i TIFF som administrativ leder. De siste syv årene har hun hatt tilsvarende rolle hos kunstinstitusjonen. Bodil tiltrer i stillingen 15. august. TIFF vil gjøre en del organisasjonsutvikling i samarbeid med styret, og fast stilling som administrativ leder vil lyses ut høsten 2021.

- Vi er svært glade for å få Bodil med oss på laget, vi vet at hun har bidratt til den spennende utviklingen Nordnorsk Kunstmuseum har hatt de siste årene. I tillegg har Bodil jobbet en periode for Anchorage museum i Alaska, noe som kan bidra til nye samarbeid mellom oss og andre aktører i nord, sier festivalsjef Lisa Hoen.

Astrid Aure skal ut i fødselspermisjon til sommeren, og den perioden vil Sandra Indahl jobbe i et vikariat i TIFF og ta ansvar for barn – og unge-arbeidet inkludert TIFF Junior. Sandra har jobbet på TIFF kortere og lengre perioder tidligere, og hatt mange ulike roller.

- Sandra er et ekte festivalmenneske som kjenner TIFF godt. Hun har jobba med barn og unge i TIFF tidligere, og levert gode resultater på alle områder hun har jobba med.

Sandra tar permisjon fra arrangementsselskapet VICAN for å jobbe i TIFF.

Sandra Indahl / TIFF 2018
Sandra Indahl under TIFF i 2018. Foto: Tim Barclay


Les også: