Trygg TIFF!

Informasjon om smittevern og tiltak mot Covid-19 ved TIFF 2022

Foto: Sebastian Wilches

Vi i Tromsø internasjonale filmfestival er opptatt av at alle skal ha en trygg festivalopplevelse, og tar smittevern på alvor. I nær dialog med smittevernmyndighetene tilpasser vi festivalen til alle råd og regler som til enhver tid gjelder.

Målet vårt er å skape uforglemmelige fellesskapsopplevelser, der vi er sammen på en smittevernsikker måte.

Reglene som gjelder under festivalen 17.-23. januar er:

 • Det anbefales å holde 1 m avstand til andre enn de du bor med og tilsvarende nære. (Unntak for barn i barnehager og barneskoler, og ved utøvelse av tjenester for barn og unge / sårbare grupper.)

Regler for antall gjester ved offentlig arrangement:

 • Innendørs, med faste tilviste plasser (som f.eks. i en kinosal): Maks 200 personer.
 • Munnbindpåbud på alle innendørs arrangementer når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Når du er på plass i kinosetet ditt er det ikke lengre påbudt med munnbind.
 • Utendørs: 600 med faste tilviste plasser på utendørs arrangement. På arrangementer med mer enn 200 personer utendørs, skal de som er til stede fordeles i grupper på 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med faste tilviste plasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet. Man kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet.

Ved informasjon om mulig smitte på filmfestivalen vil TIFF følge alle råd og regler utstedt av Folkehelseinstituttet, i samråd med kommuneoverlegen i Tromsø.

Les mer om Folkehelseinstituttets smittevernråd for befolkningen her.

Dette gjør vi i TIFF

 • Sørger for at du kan holde god avstand til andre
 • Sørger for håndsprit og såpe nok til alle
 • Legger inn mer tid mellom hver filmvisning, for å unngå kø og gi tid til desinfeksjon der nødvendig
 • Selger billetter digitalt og skanner dem i døra, for minst mulig kontakt
 • Har oversikt over alle publikummere og besøkende, for sikkerhets skyld. (Personopplysninger tas vare på av smittevernhensyn og brukes kun til smittesporing)
 • Har sitteplasser og bordservering på alle innendørs arrangementer
 • Har godt renhold, gode rutiner, opplæring og informasjon til alle i stab og frivillige. (Vi har også godt samarbeid med kommuneoverlegen i Tromsø)
 • Gir god og grundig informasjon om smitteverntiltak
 • Tilbyr festivalfilmer og opplevelser digitalt, alt du trenger er helt vanlig billett eller klippekort

Dette må du gjøre

 • Hold god avstand til andre.
 • Bruk munnbind når tilstrekkelig avstand ikke er mulig. 
 • Kom i god tid før filmstart (husk at filmen starter på oppgitt tid)
 • Vask hendene grundig og ofte, og bruk håndsprit
 • Host eller nys i albuen, ikke ta deg i ansiktet og ta på minst mulig
 • Er du syk, litt snufsete eller pjusk? Hold deg hjemme, bli med på TIFF Digital og kom heller neste gang!

Velkommen til den 32. Tromsø internasjonale filmfestival!