Trygg TIFF!

Informasjon om smittevern og tiltak mot Covid-19 ved TIFF 2022

Foto: Sebastian Wilches

Vi i Tromsø internasjonale filmfestival er opptatt av at alle skal ha en trygg festivalopplevelse, og tar smittevern på alvor. I nær dialog med smittevernmyndighetene tilpasser vi festivalen til alle råd og regler som til enhver tid gjelder.

Målet vårt er å skape uforglemmelige fellesskapsopplevelser, der vi er sammen på en smittevernsikker måte.

Reglene som vil gjelde ved kommende festivalutgave 17.-23. januar er ikke helt avklart ennå, da de skal oppdateres/bekreftes fra regjeringen innen 13. januar 2022, men dette gjelder per desember 2021:

 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med og tilsvarende nære. (Unntak for barn i barnehager og barneskoler, og ved utøvelse av tjenester for barn og unge / sårbare grupper.)

Regler for antall gjester ved offentlig arrangement

 • Innendørs inntil 20 personer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Munnbindpåbud.
 • Utendørs 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 3 x 200 med faste, tilviste plasser. Munnbind anbefales.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det setter også naturlige begrensninger på hvor mange som kan være til stede i et lokale.

Med faste tilviste plasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet. Man kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser kan det være flere til stede enn på andre offentlige arrangementer. Det er også mulig å benytte annethvert sete i stedet for å sitte med 1 meter avstand til andre. På slike arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter. Det vil gjøre det enklere å drive smittesporing og begrunner at det kan være flere til stede på arrangementet.

Les regjeringens fullstendige oversikt over råd og regler her

Dette gjør vi i TIFF

 • Sørger for at du kan holde god avstand til andre
 • Sørger for håndsprit og såpe nok til alle
 • Legger inn mer tid mellom hver filmvisning, for å unngå kø og gi tid til desinfeksjon der nødvendig
 • Selger billetter digitalt og skanner dem i døra, for minst mulig kontakt
 • Har oversikt over alle publikummere og besøkende, for sikkerhets skyld. (Personopplysninger tas vare på av smittevernhensyn og brukes kun til smittesporing)
 • Har sitteplasser og bordservering på alle innendørs arrangementer
 • Har godt renhold, gode rutiner, opplæring og informasjon til alle i stab og frivillige. (Vi har også godt samarbeid med kommuneoverlegen i Tromsø)
 • Gir god og grundig informasjon om smitteverntiltak
 • Tilbyr festivalfilmer og opplevelser digitalt, alt du trenger er helt vanlig billett eller klippekort

Dette må du gjøre

 • Hold god avstand til andre.
 • Bruk munnbind når du er på våre innendørs festivalområder, og utendørs der tilstrekkelig avstand ikke er mulig. 
 • Kom i god tid før filmstart (husk at filmen starter på oppgitt tid)
 • Vask hendene grundig og ofte, og bruk håndsprit
 • Host eller nys i albuen, ikke ta deg i ansiktet og ta på minst mulig
 • Er du syk, litt snufsete eller pjusk? Hold deg hjemme, bli med på TIFF Digital og kom heller neste gang!

Velkommen til den 32. Tromsø internasjonale filmfestival!