TIFF UNG - VGS

Filmvisninger og festivalstemning for videregående skoler!

Foto: Leander Voets

Tromsø internasjonale filmfestival inviterer til egne visninger for videregående skoler under festivalen. Vi lover god festivalstemning!

TIFF 2024 arrangeres 15. – 21. januar 2024. Programmet for TIFF UNG – VGS 2024 vil bli klart i begynnelsen av desember 2023.

Under ser du tilbudet fra TIFF 2023.

FILMTILBUD 1: EN PAKKE MED TO FILMER VALGT AV TIFF

Onsdag 18. januar kl. 08:30 - 13.30, Kulturhuset (NB! Tidspunkt kan blir justert med noen minutter).

Torsdag 19. januar kl. 11:00 - 16:00 (Kulturhuset (NB! Tidspunkt kan blir justert med noen minutter).

Til hver film blir det utarbeidet et filmstudieark som lærerne kan få på forhånd. Arket inneholder tematiske og filmrelevante pedagogiske oppgaver som lærere og elever kunne benytte i forkant og i etterkant av visningene. Til programmet vil det være én eller flere formidlere som presenterer filmene og de avsluttes også med en Q & A begge dager.

THE GRAB

USA | 2021 | Gabriela Cowperthwaite | 102 min.

Les mer om The Grab her


ELLOS EATNU - LA ELVA LEVE

Norway | 2023 | Ole Giæver | 122 min.


Les mer om Ellos Eatnu her


FILMTILBUD 2

Filmpakke: To valgfrie filmer fra festivalens formiddagsprogram mandag 16. januar til torsdag 19. januar. Filmforslag finner du på en oversikt som vil bli sendt ut per e-post medio desember.

PRIS OG PÅMELDING

Pris: Kr 150 pr. elev for to filmer, inkl. undervisningsopplegg (gratis for lærere i følge med elever)

Meld dere på til skole@tiff.no

Huskeliste ved påmelding:

  • Antall elever

  • Antall lærere

  • Fakturamottaker

  • Fakturaadresse

  • Ressursnummer

  • Organisasjonsnummer

  • Kontaktperson navn og telefonnummer

FRIST for påmelding: 20. desember 2022.

NB! Elever og lærere må være på plass i god tid før filmstart, da filmen starter presist.

Spørsmål? Ta kontakt på skole@tiff.no