TIFF UNG - DKS

Filmvisninger og festivalstemning for ungdomsskoler!


Tromsø internasjonale filmfestival inviterer til egne visninger for ungdomsskole, i samarbeid med Den kulturelle skolesekken Tromsø.

TIFF 2024 arrangeres 15. – 21. januar 2024.

På festivalen i 2024 tilbyr vi filmene SCRAPPER, SWEET AS og BULLETS, inkludert et skreddersydd undervisningsopplegg. Visningene er gratis for skolene.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur, inkludert film av høy kvalitet, hvert år.

Les mer om tilbudet og meld dere på gjennom Den kulturelle skolesekken:

TIFF UNG 2024: SCRAPPER

TIFF UNG 2024: SWEET AS

TIFF UNG 2024: BULLETS


Spørsmål? Kontakt dks@tromso.kommune.no eller skole@tiff.no