Skoler og barnehager

TIFF tilbyr egne filmvisninger til alle skoletrinn og barnehager.