UiT Norges arktiske universitet

Se film

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet, samt våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Vi er en sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen. UiT bidrar til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord.

Vår ambisjon er å være internasjonalt ledende i å skape attraktive samfunn i nord, noe som betinger gode skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet.

TIFF er en viktig bidragsyter til Nord-Norges kulturliv og UiT er stolt av å være en av TIFFs offisielle samarbeidspartnere.