Tromsø parkering

I over 40 år har Tromsø parkering vært byens ledende parkeringsvirksomhet. Med lokale samarbeidspartnere og Tromsø kommune i ryggen, sørger vi for at folk både kommer seg fram på vegnettet, og finner en parkeringsplass når de kommer dit de skal.

Tromsø parkering har siden starten, både som etat, KF og nå AS, jobbet med parkeringskontroll og drift av avgiftsbelagt parkering i Tromsø.

I tillegg til å drive den kommunale gateparkeringen, samarbeider vi med mange lokale bedrifter og gårdeiere for å drifte deres parkeringsområder og dermed bedre parkeringsmulighetene. Vårt ønske er å gjøre parkering tilgjengelig og enklest mulig for fastboende og besøkende til Tromsø.

Tromsø parkering eier også Fjellet p-hus, byens kanskje viktigste parkeringsanlegg. Med 860 innendørs parkeringsplasser, midt i sentrum, med to innkjøringer fra tunnelsystemet og tre utganger ut i byen. Anlegget har både kameraovervåkning og vakthold.

Tromsø parkering arbeider for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Som lokal aktør jobber vi for å fremme lokale krefter, og vi er stolte av å kunne være partner med TIFF, et av landsdelens viktigste kulturarrangement.

Som kommunalt eid selskap går vårt overskudd tilbake til kommunen, noe som kommer innbyggere og besøkende til gode. Det er derfor vi kan si at Tromsø parkering er best for byen.