Troms Kraft
– Kraft til å endre

Se film

Vår energibruk må endres. Det haster – innen 2030 skal utslippene reduseres med 55%, det betyr kraftige grep på alle nivå. Næringslivet må endre seg, det offentlige må endre seg, forbrukere må endre seg.

Troms Kraft går i spissen for et fullelektrisk, fornybart Nord-Norge. Vår rolle som leverandør av infrastruktur gjennom kraftproduksjon, kraftdistribusjon og kraftsalg vil fortsette. Vi har gått sammen med kolleger i nord for å få større muskler, det trengs når det skal legges til rette for den store omstillingen. Men vi vil strekke oss lenger, fra å være leverandør av infrastruktur til å også å bli en bærekraftaktør. Det betyr at vi i større grad vil legge til rette for at folk og næringsliv med letthet skal kunne ta steget over i fornybarsamfunnet.

Vi tror på en fremtid der vi alle lever våre liv i pakt, ikke i strid, med naturens bærekraft.

Enhver endring må ha en plattform å stå på, og vår plattform er folkene og kulturen i nord. Vi lever i en fantastisk landsdel, som med skaperkraft, kompetanse og vår helt særegne evne til å se lyst på framtida, går en veldig spennende framtid i møte. Da gjelder det å hegne om det som er bra, og endre resten.

Derfor støtter Troms Kraft TIFF – fordi det virker, fordi det er bra for oss.