Norges arktiske studentsamskipnad

Norges arktiske studentsamskipnad er studentenes velferdsorganisasjon. Vi hjelper studentene med bolig, mat og drikke, trening, barnehage, helse, rådgiving og studentliv.

Samskipnadens oppgave er å sørge for gode rammer i studietida for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard. Samskipnadens tjenester bidrar til mestring, trivsel og trygghet i studiehverdagen.

Samskipnaden har omlag 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Våre tjenester er:

STUDENTBOLIGER: Samskipnaden leier ut over 3000 boliger til studenter i Alta, Hammerfest, Harstad, Longyearbyen, Narvik og Tromsø.

MAT & DRIKKE: Samskipnaden driver 21 serveringssteder ved UiTs campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Vi tilbyr catering og food trucken Matvogna til både private og jobbarrangementer.

TRENING: Samskipnaden eier og driver treningssentrene Kraft sportssenter og Elverhøy studenttreningssenter i Tromsø, Kraft Narvik og Kraft Stadion i Narvik og Alta studenttreningssenter. På Kraft kan alle trene – ikke bare studenter.

STUDENTBARNEHAGER: Samskipnaden driver fem barnehager i Tromsø, en i Alta og en i Narvik. Alle kan søke barnehageplass hos oss – ikke bare studenter.

STUDENTRÅDGIVING: Tilbudet er gratis for studenter ved UiT, henvisning er ikke nødvendig og vi har kort ventetid.

STUDENTLIV: Studentliv arrangerer et mangfold av gratisaktiviteter og jobber for at alle studenter skal få et godt #arktiskstudentliv.

STUDENTHUS: Studentsamfunnet Driv i Tromsø, Studenthuset City Scene i Alta, Ludo Bar & Scene i Harstad og Tekniker’n i Narvik er alle i stor grad drevet av studenter på frivillig basis.