Norges Råfisklag

Se film

Fiskerinæringa har en stolt historie og en fantastisk framtid - norske fiskere og Norges Råfisklag er en viktig del av denne suksesshistorien.

De rike ressursene i havet har gjennom århundrer lagt solide fundament for livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten av fiskerinasjonen Norge, og norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer.

Norges Råfisklags bærende verdier er rettferdighet, ryddighet og å sørge for en sunn og god konkurranse om fiskernes råstoff. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar som Råfisklagets styre tar på alvor.

Hvert år bidrar Råfisklaget til en rekke festivaler innen kunst og kultur. Dette er viktige plattformer for kystkultur, formidling og inspirasjon i livskraftige kystsamfunn.

TIFF sies med rette å være en viktig bidragsyter til befolkningens kulturelle identitet i Tromsøregionen. Vi har sterk tro på å fremme kombinasjon av nordnorsk fiskerikultur og matglede med nasjonal og internasjonal filmopplevelse, og er glade for å samarbeide med TIFF om dette.