Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)

Se film

Internasjonalt Samisk Filminstitutts mål er å skape en bærekraftig og innovativ samisk filmindustri som er globalt attraktiv.

Som det eneste samiske filminstituttet, tilbyr ISFI samiske filmskapere faglig og finansiell støtte for å utvikle, produsere og distribuere samiske filmer på samiske språk. Gjennom våre fortellinger og filmer kjemper vi for overlevelsen av samisk kultur, verdier og språk. Ved å fortelle våre historier, skaper vi vår egen fremtid. Vårt arbeid er basert på respekt og likeverd for alle, samt en nærhet til naturen. På samisk har vi ordet VERDDE, som betyr venn/kollega/gjestevenn. Vi verdsetter alle våre verddet og samarbeid lokalt og internasjonalt. Vi er ett folk i fire land og grenseløs tenkning er naturlig for oss. 

ÁRRAN 360° - En kombinasjon av urfolkshistoriefortelling og nyskapende teknologi

ÁRRAN 360° er et første-i-sitt-slag filmprosjekt som inneholder seks originale 360-graders filmer laget av seks ledende samiske filmskapere fra hele Sápmi. Filmene presenteres i en spesialbygd gigantisk lávvu som er utstyrt med en 360-graders skjerm designet for å vise frem disse spesielle filmene.

I 2023 er ÁRRAN 360° en del av programmet for Tromsø International Film Festival.

Les mer om ÁRRAN 360° på www.isfi.no/arran-360/