Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)

Se film

Som det eneste samiske filminstituttet, tilbyr ISFI samiske filmskapere faglig og finansiell støtte for å utvikle, produsere og distribuere filmer på samiske språk.

Internasjonalt Samisk Filminstitutts mål er å skape en bærekraftig og innovativ samisk filmindustri som er globalt attraktiv, som styrker det samiske språket, våre språk, kultur og identitet. Gjennom våre fortellinger og filmer kjemper skaper vi vår framtid. Vårt arbeid er basert på respekt og likeverd for alle, samt en nærhet til naturen. På samisk har vi ordet verdde, som betyr venn, kollega eller gjestevenn. Vi verdsetter alle våre verddet, og samarbeid lokalt og internasjonalt. Som ett folk i fire land, er grenseløs tenkning en del av vår kjerne.

Sápmifilm – se samiske og urfolksfilmer hjemme

Sápmifilm er ISFIs strømmetjeneste for samiske og urfolksfilmer. Se filmer hjemmefra som vanligvis kun vises på festivaler og kinoer. Et månedlig abonnement gir deg tilgang til en unik samling av kortfilmer, spillefilmer og dokumentarer laget av urfolk, alt samlet på ett sted.

Sjekk det ut på sapmifilm.no