Filmfond Nord

Se film


Filmfond Nord et ett av fire regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nordland og Troms og Finnmark, samt være et viktig bidrag til å videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen.

Filmfond Nord toppfinansierer produksjon av spillefilmer, serier, lange dokumentarer og spill.