Om TIFF

Tromsø internasjonale filmfestival er både en populær publikumsfestival, samt et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.

Tromsø internasjonale filmfestival viser utfordrende kvalitetsfilm fra hele verden for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Festivalen ble arrangert for første gang i 1991 med et totalt besøk på 5200. I 2020, i sitt trettiende år, solgte TIFF 58 320 billetter til ordinære filmvisninger og hadde et samlet totalbesøk på 68 554.

16-22. januar 2023 arrangeres festivalen for 33. gang.

"TIFF skal være en arena for felles filmopplevelser med fokus på kunstnerisk kvalitet, kuratert på bakgrunn av TIFFs verdier, med vekt på ytringsfrihet og humanisme"

Kunstnerisk profil og samfunnsoppdrag

 • TIFF skal være en arena for felles filmopplevelser med fokus på kunstnerisk kvalitet, kuratert på bakgrunn av TIFFs verdier, med vekt på ytringsfrihet og humanisme.

 • TIFF skal være samlingssted og visningsarena for filmbransjen i nord. *

 • TIFF skal ivareta og fremme film og annen kulturarv gjennom helårsdrift av Verdensteatret.

 • TIFF skal være en læringsarena innen film/levende bilder og medievitenskap for barn og unge.

Stiftelsen TIFF

Etter å ha vært driftet av Tromsø Kino KF siden oppstarten i 1991, ble Tromsø internasjonale filmfestival skilt ut og organisert som en stiftelse med eget styre i 2002. Stifteren var Tromsø Kino KF, nå omorganisert og heter Aurora Kino IKS.

En valgkomité bestående av representanter utnevnt av styrene i Aurora Kino IKS og TIFF utpeker nye styremedlemmer til TIFF. Styret er til valg annethvert år.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Utekino

TIFF arrangeres hvert år mot slutten av mørketida i Tromsø, dette gir unike muligheter for å vise film ute, også på ettermiddagen. TIFF viser film ute på torget i hjertet av Tromsø sentrum.

Programmet varierer, men består ofte av et utvalg kort- og dokumentarfilmer fra festivalens Film fra Nord-program, samt spesialvisninger for barn og unge, og festivalens åpningsarrangement.

Fakta TIFF 2020 (siste normalfestival før pandemi)

 • 68554 i totalt besøk på filmvisninger og arrangementer (uoffisielt besøkstall)
 • 58320 solgte billetter til ordinære filmvisninger
 • 6331 besøk på øvrige filmvisninger og faglige arrangementer
 • 3903 besøk på fester og sosiale arrangementer
 • 10856 unike publikummere
 • 1538 akkrediterte - inkludert 80 fra media og 316 frivillige
 • Festivalen genererer 26 millioner kroner i ringvirkninger.*

  * Markedsundersøkelse utført av Bedriftskompetanse AS under og etter TIFF 2011.

Fakta TIFF 2021 (digital festival)

 • 36128 i totalt besøk på digitale filmvisninger og arrangementer, samt utekino
 • 29623 publikummere på VOD (Video on Demand)-visninger. Dette tallet er regnet ut fra antall solgte billetter og gjennomsnitt antall seere per billett, hentet fra TIFFs publikumsundersøkelse
 • 20264 billetter med skolevisninger, VOD og besøkende på utekino
 • 2225 besøkende på utekino
 • 6256 unike brukere, det vil si antall unike billettkjøpere VOD og utekino
 • 6450 seere på direkteoverførte sendinger (live streams) under festivalen. Merk: disse seerne er ikke inkludert i det offsielle publikumstallet nevnt over.
 • 110 filmtitler i programmet. Av disse var 58 spillefilmer (inkludert 54 i VOD-programmet). 28 kortfilmer ble vist på VOD i festivalens Film fra Nord program. På utekino ble det vist 24 kortfilmer under morgen- og kveldsprogrammene. 70 offentlige VOD visninger var tilgjengelig for publikum på festivalens digitale plattform.

Fakta TIFF 2022 (hybrid festival)

 • 33531 i totalt besøk på digitale filmvisninger og arrangementer, samt utekino
 • 3891 solgte billetter på VOD (Video on Demand)-visninger.
 • 4294 besøkende på utekino
 • TBD besøkende på skolevisninger (arrangeres etter festivalen).
 • 8253 unike brukere, det vil si antall unike billettkjøpere VOD og utekino
 • 2450 seere på direkteoverførte sendinger (live streams) under festivalen. Merk: disse seerne er ikke inkludert i det offsielle publikumstallet nevnt over.
 • 148 filmtitler i programmet. Av disse var 88 spillefilmer (inkludert 17 i VOD-programmet) og 60 kortfilmer. I festivalens Film fra Nord program ble det vist 34 kort- og 9 spillefilmer. På utekinoen ble det vist 21 kortfilmer under morgen- og kveldsprogrammene og 9 spillefilmer.