Om TIFF

Tromsø internasjonale filmfestival er både en populær publikumsfestival, samt et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.

Foto: Mats Gangvik

Tromsø Internasjonale Filmfestival viser utfordrende kvalitetsfilm fra hele verden for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Festivalen ble arrangert for første gang i 1991 med et totalt besøk på 5200. I 2019, i sitt tjueniende år, hadde TIFF et offisielt besøk på 58320. 18-24. januar 2021 arrangeres festivalen for 31. gang.


"TIFF skal være en arena for felles filmopplevelser med fokus på kunstnerisk kvalitet, kuratert på bakgrunn av TIFFs verdier, med vekt på ytringsfrihet og humanisme"

Kunstnerisk profil og samfunnsoppdrag

 • TIFF skal være en arena for felles filmopplevelser med fokus på kunstnerisk kvalitet, kuratert på bakgrunn av TIFFs verdier, med vekt på ytringsfrihet og humanisme.

 • TIFF skal være samlingssted og visningsarena for filmbransjen i nord. *

 • TIFF skal ivareta og fremme film og annen kulturarv gjennom helårsdrift av Verdensteatret.

 • TIFF skal være en læringsarena innen film/levende bilder og medievitenskap for barn og unge.

Stiftelsen TIFF

Etter å ha vært driftet av Tromsø Kino KF siden oppstarten i 1991, ble Tromsø internasjonale filmfestival skilt ut og organisert som en stiftelse med eget styre i 2002. Stifteren var Tromsø Kino KF, nå omorganisert og heter Aurora Kino IKS.

En valgkomité bestående av representanter utnevnt av styrene i Aurora Kino IKS og TIFF utpeker nye styremedlemmer til TIFF. Styret er til valg annethvert år.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Utekino

TIFF arrangeres hvert år mot slutten av mørketida i Tromsø, dette gir unike muligheter for å vise film ute, også på ettermiddagen. TIFF viser film ute på torget i hjertet av Tromsø sentrum.

Programmet varierer, men består ofte av et utvalg kort- og dokumentarfilmer fra festivalens Film fra Nord-program, samt spesialvisninger for barn og unge, og festivalens åpningsarrangement.

Fakta TIFF 2020

 • 68554 i totalt besøk på filmvisninger og arrangementer (uoffisielt besøkstall)
 • 58320 solgte billetter til ordinære filmvisninger
 • 6331 besøk på øvrige filmvisninger og faglige arrangementer
 • 3903 besøk på fester og sosiale arrangementer
 • 10856 unike publikummere
 • 1538 akkrediterte - inkludert 80 fra media og 316 frivillige
 • Festivalen genererer 26 millioner kroner i ringvirkninger.*

  * Markedsundersøkelse utført av Bedriftskompetanse AS under og etter TIFF 2011.