Endringer i lommeprogrammet

Siden lommeprogrammet gikk i trykken har det vært nødvendig å gjøre noen endringer i festivalprogrammet. Her finner du en oversikt over de endringene. Kalenderen på tiff.no skal være oppdatert med korrekt info til enhver tid.

Mandag 15. januar 2024

Torsdag 18. januar 2024

Fredag 19. januar 2024

  • Practice - Har blitt flyttet fra 15:00 til 15:45 på Driv.  (Klokkeslettendring)
  • Forever-forever - Regissøren vil ikke holde Intro eller Q&A