Endringer i lommeprogrammet

Siden lommeprogrammet gikk i trykken har det vært nødvendig å gjøre noen endringer i festivalprogrammet. Her finner du en oversikt over de endringene. Kalenderen på tiff.no skal være oppdatert med korrekt info til enhver tid.

MANDAG 16. JANUAR 2023

LØRDAG 21. JANUAR 2023

  • Brødrene Johansen - settes også opp på Fokus sal 5, kl 11:45 lørdag 21. januar for publikum
  • A Letter from Helga - settes også opp på Fokus sal 5, kl 14:00 lørdag 21. januar for publikum