Industry Events

Tromsø internasjonale filmfestival er viktig arena for filmbransje og publikum, også utenom filmvisninger. Under paraplyen Industry Events, vil vi fram mot festivalen offentliggjøre flere arrangement for deltakende filmbransje.

Vi regner med å kunne invitere norsk bransje, og muligens også representanter fra internasjonal filmbransje, til en fysisk festival i Tromsø i 2022. Og at vi da igjen kan gjennomføre faste arrangementer som Filmtreff for landets kinobransje, Xn TIFF, Kritikerseminaret, Master Classes, Filmprat, og mye mer.