NORTH Pitch

NORTH Pitch er et finansieringsforum for dokumentarfilmer fra Nordområdene. Den 14. utgaven vil bli arrangert 19-22. januar 2022 under Tromsø internasjonale filmfestival.

Under forumet får ti til tolv filmskapere presentere sine prosjekter for et panel av investorer fra forskjellige land (filmfond, tv-selskaper, distributører). Formålet er å skaffe finansiering til filmene som blir presentert. Filmene skal omhandle liv og forhold nord for Polarsirkelen eller i antarktiske strøk.

Påmelding til NORTH Pitch 2022 åpner i september.

Twice Colonized
Lin Alluna vinner pris for beste pitch med Twice Colonized under TIFF 2019.

Bakgrunn

NORTH Pitch ble startet for å øke produksjonen av film fra Nordområdene, og for at filmene som lages skal nå et internasjonalt publikum. Under forumet samles produsenter, filmfond, tv-selskaper og distributører fra hele verden, med felles mål om å finne nye fortellinger fra nord som fortjener et stort publikum.

Følgende beslutningstakere deltok i 2021:

• Anna Weitz, Swedish Film Institute
• Katja Härkönen, Filmpool Nord, Sweden
• Frank Piasecki Poulsen, Danish Film Institute
• Freja Johanne Nørgaard Sørensen, DR Sales, Denmark
• Eirin Gjørv & Klara Nilsson Grunning, Norwegian Film Institute
• Fredrik Færden, NRK, Norway
• Liisa Holmberg, International Sámi Film Institute, Norway
• Iris Olsson, Finnish Film Foundation
• Natalia Arshavskaya, Current Time TV, USA
• Andrea Hock, Autlook Filmsales, Austria
• Rudy Buttignol. Knowledge Network, Canada
• Sabine Bubeck-paaz, ZDF-ARTE, Germany
• Mandy Chang, BBC, UK
• Anna Svensson – Nordnorsk Filmsenter, Norway

NORTH Pitch arrangeres årlig av Nordnorsk Filmsenter i samarbeid med Tromsø Internasjonale Filmfestival. Forumet er støttet av Utenriksdepartementet og Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge .