Xn TIFF

MØTESTED FOR KREATIVE NÆRINGER

Xn konferansen er et møtested og en arena for påfyll av kunnskap og inspirasjon for alle som jobber innen kreative næringer.

Tid: Torsdag 18. januar 13:00-18:00
Sted: Amtmandens, bakrommet

Xn er gratis for alle akkrediterte, men krever registrering.

Billett Xn

Xn-konferansen presenteres som en serie enkeltsesjoner som vil belyse spesifikke temaer innen kreative næringer og gi ny kunnskap og inspirasjon til personer som arbeider innenfor disse kreative og kunstneriske feltene.

Xn TIFF har et ekstra fokus rettet mot filmbransjen, men presenterer nye trender, visjoner og konkrete erfaringer som vil treffe alle aktører.

I år skal vi se på tre hovedtemaer; mulighetene for godt forretningssamarbeid mellom film og musikkbransjen, hvordan kunstig intelligens påvirker og vil påvirke de kreative næringene og vi vil dykke ned i hva som ligger bak den eksplosive internasjonale oppmerksomheten for kunst og kultur fra Sápmi.

PROGRAM:

13.00-14.15 Xn TIFF Sesjon I

Musikk, film og Synk : En masterclass i samspillet mellom to kreative bransjer

Ligger det et uforløst potensial for samarbeid og forretningsmuligheter mellom musikkbransjen og de audiovisuelle bransjene?

Integrering av musikk i film åpner for inntektsmuligheter gjennom salg av lydspor og lisensavtaler. Dette skaper også verdifull eksponering for artister. Film-, serie- og de øvrige audiovisuelle produksjoner er stadig på søken etter musikk som matcher deres kunstneriske ideer, og dette er noe musikksektoren har blitt stadig mer oppmerksom på. Spesielt etter at nedstengninger tvang liveindustien til å avbryte virksomheten og musikkbransjen måtte se etter andre markeder. Dette har ført til et behov for strukturering og profesjonalisering av det som kalles Synk mellom musikk og visuelle medier.

Vi har fått med oss et panel med kompetanse på alle områder innen denne tematikken for å se på potensialet og utfordringene som ligger i mellomrommet mellom de aktuelle aktørene.


Limita Lunde // Advokat, spesialisert innen opphavsrett og kontrakter, og hun bistår primært norske og internasjonale virksomheter og aktører innen musikkbransjen. Lunde har også selv omfattende erfaring fra bransjen som daglig leder av et plateselskap, et musikkmanagement og en konsertscene.

Filip Christensen // Grunnlegger av det norske produksjonsselskapet Field Productions. Jobber og som produsent og med regi i egne produksjoner. Selskapet har produsert spektakulære sportsdokumentarer og serier, som bl.a. Aksel og Supervention.

Torgeir Ekeland // Manager og agent i selskapet Headline Arts, et forholdsvis nystartet Alta-basert management med en allerede bred stall av nord-norske artister. Selskapets visjon er å løfte fram band og artister fra lengst nord i landet, som deres nærmeste støttespiller.


14.30-15.30 Xn TIFF Sesjon II

NRK Beta presenterer: Kunstig intelligens: Her er vi nå

Kunstig intelligens er årets tema både i bransjen og resten av verden. NRKbeta går gjennom hvor AI står akkurat nå, hvordan det berører medier, kultur og kreativ bransje, og hva det kan innebære i det litt større bildet.

Anders Hofseth og Ingrid Corneliussen Austeng er strategiske rådgivere i NRKbeta. De arbeider med å forstå endringer i skjæringen teknologi – medier – samfunn, og hva de kan bety for oss – både som allmennkringkaster og samfunn.16.00-17.30 Xn TIFF Sesjon III

Xn «Made in Sápmi» – Kuratert i samarbeid med Dáiddadállu

Det er ikke til å unngå å få med seg den nesten eksplosivt økende internasjonale interessen for samisk kunst og kultur. Musikk, film og serier, arkitektur og design, kunstuttrykk i alle former med sterkt rotfeste i den samiske kulturen og tradisjonen er blitt stort, og for øyeblikket ser potensialet ut til kun så vidt å ha blitt pirket i. Vi skal dykke inn i hva som ligger bak suksessen, men også adressere utfordringer som begrenser utviklingen av det samiske kunst- og kulturfeltets fulle potensial.

De internasjonale perspektivene og erfaringene fra samisk kunst og kultur kan gi innsikt i bærekraftige modeller og praksiser som andre kreative næringer kan dra nytte av. Dette kan inkludere måter å integrere kulturell arv på autentisk vis, håndtere utfordringer knyttet til global etterspørsel og finne balansen mellom kreativ frihet og kulturell respekt.

Videre kan det å utforske hvordan samiske kunstnere og kreative fagfolk har overkommet barrierer, skapt sterke nettverk og sikret finansiering gi verdifull lærdom for andre kreative fellesskap.

Del 1: Sápmi Beyond Borders: Internasjonale dimensjoner av samisk kunst og filmproduksjon

Del 2: Made in Sápmi: Veien mot et varemerke

Moderator:
Dine Arnannguaq Fenger Lynge

Gjester:
Christina Hætta, Joar Nango, Anne Lajla Utsi, Elle Márjá Eira, Ken Aren Bongo, Elle Sofe Sara, Sajje Solbakk


Arrangør:
Innovasjon Norge Arktis
Tromsø Internasjonale Filmfestival