Bilder av kunstig intelligens

Filmkunstskolen i Kabelvågs symposium under TIFF 2024.

TID: torsdag 18. januar, kl. 10:00-11:30
STED:
Tromsø Bibliotek

  Hvis KI er både tekniske og estetiske medier som utvikler sine egne "liv", hvor finner vi dette liv?

  Hvilke bilder produserer KI, og hva forteller de om vår menneskelige verden?

  Hvis vi antar at kunst (og film) ikke bare representerer, men også skaper affektive framstillinger som også er med å forme verden, hva er de spesifikke framstillingene som kommer fra KI?

  Hva gjør disse bildene? Hva vil de?

  KI kalles også Machine Learning, altså maskiner som lærer. Læring peker på en prosess som aldri stopper, i motsetning til begrepet "intelligens", som antyder en ferdig og fungerende form for hjerne. All læring involverer feil: uten feil, ingen læring. Det vet særlig kunstnere. Vi er en kunstskole, og er dermed dobbelt interessert i feil: dels for å lære, og dels fordi feil forteller oss noe om hva vi mener er "riktig". Men hvilke "feil" lager maskinene, hva lærer de av dem – og hva lærer vi om dem, og med dem, når vi ser på deres feil?

  En stor del av våre bildeverktøy inneholder i økende grad komponenter og prosesser styrt av KI. KI "hjelper" oss med å skape bilder – raskere, bedre, skarpere, mer "perfekte" - og billigere. KI er en ny teknologi. Lærer KI-bilder oss å se på en ny måte slik som andre teknologier har gjort?

  I et offentlig symposium på TIFF vil vi vise og snakke fra og om en poetisk, kritisk og eksperimentell (kanskje til og med morsom) omgang med KI, med eksempler, materialer, bilder og diskusjoner av og med (!) KI.