Film fra Nord - retningslinjer

Retningslinjer for filmpåmelding

1. Filmens tema, filmproduksjonen eller regissøren skal ha sterk tilknytning til Barentsregionen eller andre sirkumpolare områder.

2. Programmet er åpent for kortfilm, langfilm og dokumentar.

3. Filmen skal være ferdigstilt i løpet av det siste året.

4. Filmen skal ikke være i norsk distribusjon før festivalen. Dvs. at filmen ikke kan være vist på norsk tv, ha hatt norsk kinodistribusjon, være utgitt på DVD eller VOD, eller være tilgjengelig på internett for norske brukere.

(Filmen kan ha vært vist på andre festivaler eller ha hatt andre visninger, så lenge det ikke bærer preg av nasjonal distribusjon.)

5. Ved påmelding leveres påsynskopier for vurdering via Vimeo eller lignende.

6. Forhåndsjuryering foretas av festivalens påsynskomité. Det gis ikke begrunnelse for refusering av filmer.

7. Filmer kan bli vist i eller utenfor konkurranse. Konkurranseprogrammet er forbeholdt kort- og dokumentarfilmer under 60 min.

8. For filmer som blir tatt ut til programmet er visningsformatet DCP. Vi tar også imot filmer levert som HD-filer. Se mer info her. Alle visningskopier skal leveres med engelsk teksting.

Frister

1. Påmelding gjøres på festivalens nettsider innen tirsdag 20. oktober 2020.

2. Dersom filmen ikke er ferdigstilt ved påmelding, kan det sendes en arbeidskopi senere etter nærmere avtale med festivalen.

3. Uttaket offentliggjøres i begynnelsen av desember 2020.

4. For filmer som blir tatt ut til programmet skal visningskopi med engelsk tekst skal være festivalen i hende senest onsdag 6. januar 2021.