Film fra Nord

Film fra Nord er festivalens program for filmer fra Nordområdene.

Film fra Nord har alltid vært svært populært og har tradisjonelt vist kort- og dokumentarfilm. Fra 2019 har vi også vist langfilmer her. Over 8000 publikummere ser filmene i programmet årlig.

For å kunne delta må filmer være tilknyttet Barentsregionen eller andre sirkumpolare områder – enten i tematikk/handling eller gjennom at produksjonsselskapet eller regissøren har sitt virke der.

Tromsøpalmen tildeles beste langfilm og beste kortfilm (under 60 min) i programmet. Premien består av et diplom og 5000 Euro til regissøren av vinnerfilmen.

Påmelding av film    Retningslinjer 

Mål 

Film fra Nord skal sette fokus på den økende medieaktiviteten i Nordområdene, og derigjennom støtte denne. Vårt mål er å være møtestedet for regionens filmskapere, og det største og viktigste visningsvinduet for filmer fra regionen.