Film fra Nord

Film fra Nord er festivalens program for filmer fra Nordområdene.

Programmet som tradisjonelt har vist kort- og dokumentarfilm, har helt fra starten vært svært populært. I 2019 ble langfilmer en del av Film fra Nord, og fra 2020 har vi også inkludert islandske filmer i programmet. Over 8000 publikummere så filmene i programmet i 2020.

For å kunne delta må filmer være tilknyttet Barentsregionen eller andre sirkumpolare områder – enten i tematikk/handling eller gjennom at produksjonsselskapet eller regissøren har sitt virke der.

Kvalifiserende områder er: de nordlige områdene i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada, USA (Alaska) eller Island og Grønland. Se også programmets retningslinjer under.

Tromsøpalmen tildeles beste kortfilm (under 60 min) i programmet. Premien består av et diplom og 5000 Euro til regissøren av vinnerfilmen.

Mål

Film fra Nord skal sette fokus på den økende medieaktiviteten i Nordområdene, og derigjennom støtte denne. Vårt mål er å være møtestedet for regionens filmskapere, og det største og viktigste visningsvinduet for filmer fra regionen.