Fiction Norway

Tromsø 18.-19. januar 2022

Fiction Norway tilbake i 2022

Fiction Norway presenterer ny norsk lang-fiksjon (spillefilm og tv-serier) for nord-amerikanske kjøpere. Markedet ble arrangert første gang i 2020, hvor 22 spillefilmer/drama-serier ble presentert.

Fiction Norway er en unik mulighet for norske produsenter til å møte sentrale nordamerikanske finansiører, distributører og visningsplattformer. Her får man muligheten til å pitche nye prosjekter som har potensial i det nordamerikanske markedet, med påfølgende individuelle møter.

Til Fiction Norway 2022 vil vi prioritere prosjekter i utvikling. Som i den første utgaven satser vi på et intimt arrangement, i en profesjonell men avslappet atmosfære.

Påmeldingsfristen var 1. oktober. Av påmeldte prosjekter vil 20-25 av de mest relevante få presentere seg på scenen under TIFF, og delta på etterfølgende møter med de nordamerikanske kjøperne.

Les mer om markedet og deltakelse her:

Deltakelse på Fiction Norway


Fiction Norway er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk filminstitutt, Filmfond Nord, Virke Produsentforeningen og Tromsø Internasjonale Filmfestival.