Fiction Norway


Fiction Norway presenterer ny norsk lang-fiksjon (spillefilm og tv-serier) for nord-amerikanske kjøpere. Markedet ble arrangert første gang i 2020, hvor 22 spillefilmer/drama-serier ble presentert.

På grunn av innreiserestriksjoner fra USA måtte vi utsett arrangementet under TIFF 2022. I forbindelse med Oscarutdelingen gjennomfører vi nå Fiction Norway i Los Angeles 23.-24. mars. Les mer om arrangementet i Los Angeles her.

Fiction Norway skal gi norske produsenter muligheten til å møte sentrale nordamerikanske finansiører, distributører og visningsplattformer. Under markedet pitches nye prosjekter som har potensial i det nordamerikanske markedet, med påfølgende individuelle møter.

Fiction Norway er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk filminstitutt, Filmfond Nord, Virke Produsentforeningen og Tromsø Internasjonale Filmfestival.