Fiction Norway

Tromsø 17-19. januar 2022

Fiction Norway tilbake i 2022

Fiction Norway presenterer ny norsk lang-fiksjon (spillefilm og tv-serier) for nord-amerikanske kjøpere. Markedet ble arrangert første gang i 2020, hvor 22 spillefilmer/drama-serier ble presentert.

I 2022 kommer vi tilbake med en ny runde, denne gangen med hovedfokus på prosjekter i utvikling. Vi planlegger for en fysisk utgave i Tromsø, hvor deltagere kan komme til åpningen av festivalen 17. januar, før selve Fiction Norway arrangeres 18.-19. januar.

Call For Projects går ut rett over sommeren. Som i 2020 satser vi på et intimt arrangement med rundt 60-70 deltagere, i en profesjonell men avslappet atmosfære.

Fiction Norway er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk filminstitutt, Filmfond Nord, Virke Produsentforeningen og Tromsø Internasjonale Filmfestival.