Covid-19 og TIFF 2021

Vi skal arrangere festival innenfor trygge rammer.

Vi ser fram til å ønske norsk filmbransje velkommen til Tromsø igjen! Vi tar smittevern på alvor, og vil sørge for en trygg festival med alle nødvendige forholdsregler.

Vi håper på en mer normal situasjon i januar, men planlegger for en noe nedskalert festival hvor vi likevel beholder de viktigste sidene ved TIFF.

Les mer om våre smittevernsrutiner:

Trygg TIFF!