Bransjeområde

Velkommen til TIFFs bransjeområde på Amtmandens Eftf., vis-a-vis Tromsø bibliotek. Her kan du jobbe, treffe kolleger og finansiører under festivalen. Gratis wi-fi, gratis kaffe og fasiliteter til bransjeakkrediterte.

Foto: Jøran Lynum

Representanter for Norsk Filminstitutt, Internasjonalt Samisk Filminstitutt, FilmCamp, NOrdnorsk Filmkommisjon, Filmklynge Nord, Filmfond Nord og Nordnorsk Filmsenter er tilgjengelig her. Nærmere program og info for TIFF 2021, vil komme i forkant av festivalen.

Adresse: Grønnegata 83