Bilder av kunstig intelligens

Filmkunstskolen i Kabelvåg viser og snakker fra og om en poetisk, kritisk og eksperimentell (kanskje til og med morsom) omgang med AI, med eksempler, materialer, bilder og diskusjoner av og med AI.

Hvis AI er både tekniske og estetiske medier som utvikler sine egne "liv", hvor finner vi dette liv?

Hvilke bilder produserer AI, og hva forteller de om vår menneskelige verden? 

Hvis vi antar at kunst (og film) ikke bare representerer, men også skaper affektive framstillinger som deltar i og former verden, hva er de spesifikke framstillingene som kommer fra AI? 

Hva gjør disse bildene? Hva vil de? 

AI kalles også Machine Learning, altså maskiner som lærer. Læring peker på en prosess som aldri stopper, i motsetning til begrepet "intelligens", som antyder en ferdig og fungerende form for hjerne. All læring involverer feil: uten feil, ingen læring. Det vet særlig kunstnere. Vi er en kunstskole, og er dermed dobbelt interessert i feil: dels for å lære, og dels fordi feil forteller oss noe om hva vi mener er "riktig". Men hvilke "feil" lager maskinene, hva lærer de av dem – og hva lærer vi om dem, og med dem, når vi ser på deres feil? 

En stor del av våre bildeverktøy inneholder i økende grad komponenter og prosesser styrt av AI. AI "hjelper" oss med å skape bilder – raskere, bedre, skarpere, mer "perfekte" - og billigere. AI er en ny teknologi. Lærer AI-bilder oss å se på en ny måte slik som andre teknologier har gjort? 

I et offentlig symposium på TIFF vil vi vise og snakke fra og om en poetisk, kritisk og eksperimentell (kanskje til og med morsom) omgang med AI, med eksempler, materialer, bilder og diskusjoner av og med (!) AI.

Tid: Torsdag 18. januar kl 10
Sted: Tromsø bibliotek

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Visninger

Torsdag 18. januar

Kl 10:00
Off Screen

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival