SCENEKUNST <–> FILMKUNST

«03:08.38 Tilstander av Unntak» som mediale grensesnitt?

I mottakelsen av Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergens «03:08.38 Tilstander av unntak» har prosjektet etter premieren i 2019 blitt omtalt som alt fra forestilling, minnesmerke, rekviem og til et «singel take» film-arbeid. Bygget opp som et live filmet audio-visuelt forløp, hvor både utøvere, scenografi og tilskuere fordeler seg geografisk i ulike rom, og hvor spill og samspill avhenger så vel av kameraets blikk som av digital teknikk, støter arbeidet mot etablerte forestillinger om teater på den ene siden og film på den andre. Dermed åpnes også diskusjoner omkring nye grensesnitt så vel som nye mulighetsrom mellom to tradisjonelt sett atskilte kunstarter i en tid hvor medier er i grunnleggende endring.
 
Samtalen er en del av Tore Vagn Lids pågående forskningsprosjekt, «Unntakstilstandens dramaturgi», og tar form av en paneldiskusjon som i tillegg vil bli redigert og publisert som podcast. 
 
Medvirkende:
Tore Vagn Lid (regissør TT-B og professor i dramaturgi, NTNU), Aurora Hoel (Professor i medievitenskap, NTNU) og Anne Gjelsvik (Professor i filmvitenskap NTNU)
Moderator: Egill Pálsson (teatersjef, Hålogaland Teater)
 
Dato: Søndag 16. Januar kl 12:00
Sted: Foajeen på Hålogaland Teater
 
Arrangementet er gratis, men vi ber deg hente ut billetter her.
 
Arrangeres i samarbeid mellom TIFF, Hålogaland Teater og Transiteatret-Bergen

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival