Mangfold og film som praksis

Nordland kunst og filmhøgskole ved UiT inviterer til en samtale med unge filmskapere som undersøker hva mangfoldighet egentlig betyr.

Mangfold har blitt diskutert og løftet fram som et mål for den norske filmbransjen. Men det mangler en diskusjon om hva dette egentlig betyr. Mangfold bør innebære andre perspektiver – og bør inkludere et mangfold ikke bare av stemmer og avsendere, men av produksjons – og distribusjonsformer, og ulike typer av film, for å gi oss nye og andre narrativer rundt den samtiden og det samfunnet vi lever i. Dette utfordrer de konvensjonelle produksjons- og distribusjonsstrukturene i norsk filmbransje.

Hvordan ser dette ut for unge og aktuelle filmskapere i dag?

Tid: Torsdag kl. 11
Sted: Kunstakademiet i Tromsø, Grønnegata 1
Arrangør: Nordland kunst- og filmhøgskole

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Visninger

Torsdag 19. januar

Kl 11:00
Off Screen

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival