Internasjonalt Seminar

SANNHET GJENNOM FILM – Kan kultur bidra til forsoning?

I fjor leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen, opprettet av Stortinget i 2018, sin endelige rapport. Målet var å legge grunnlaget for anerkjennelse av opplevelsene til samene og kvenene (norskfinner) som var underlagt norske myndigheters politikk om norskifisering, og konsekvensene av disse opplevelsene for begge gruppene og enkeltpersoner.

Under TIFF 2024 vil flere aspekter av sannhet og forsoning bli belyst gjennom programmet Film fra nord. En av filmene som vises er Louise Hollerups Images of You, som utforsker hvordan hennes besteforeldre reiste til Grønland for å lære dansk språk og kultur til inuittbarn. Med rikt arkivmateriale bruker Louise dette personlige perspektivet til å utforske kolonial arv – som hun selv er en del av. Kati Eriksens Home River viser hvordan samene fortsatt kjemper for sine rettigheter til land og vann i dag, og hvordan sivil ulydighet brukes som et middel for å rette oppmerksomheten mot urfolks rettigheter i Finland.

Hva kan gjøres for å skape forsoning mellom urfolk og nasjonalstater?
Hvem har ansvaret for at en forsoningsprosess skal anses som vellykket?
Hvordan kan kunst og kultur spille en rolle i forsoningsprosessen?

PANEL:

Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister
Silje Karine Muotka, Sametingspresident
Louise Hollerup, Filmregissør
Kati Eriksen, Filmregissør, samisk aktivist, produsent og utvikler

Moderator: Torjer Olsen, leder for Senter for samiske studier ved UiT, Norges arktiske universitet

Seminaret er gratis og åpent for alle, og publikum inviteres til å delta med spørsmål og kommentarer.

Tid: Mandag 15. januar kl 15
Sted: Tromsø bibliotek

Images of You og Home River vises mandag 15. januar kl. 16.30.

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Visninger

Mandag 15. januar

Kl 15:00
Off Screen

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival