Internasjonalt seminar

"Med Russland som nabo – er grensen nådd?"
Krigen i Ukraina har satt Russlands naboland i en vanskelig situasjon. I Norge – og da spesielt i nord – har vi lange tradisjoner for politisk og sivilt samarbeid med Russland. Krigen har likevel gjort at vi må spørre oss hvordan vi skal forholde oss til Russland som nabo.

Under TIFF 2023 vil flere sider ved naboskapet med Russland bli aktualisert, blant annet gjennom programmene East side stories og Film fra nord. En av filmene som vises er John Trainors Sound the Alarm som tar for seg hvordan misforståelser grunnet manglende kommunikasjon kan få katastrofale følger. I filmen undersøker Trainor raketthendelsen fra 1995 der en gruppe amerikanske og norske forskere sendte opp en rakett fra det arktiske Norge for å studere nordlyset. Raketten utløste alarmen i Russland om et innkommende atomangrep. Russlands president Boris Jeltsin og det russiske militæret hadde bare noen få minutter på seg til å reagere. 

Et av de viktigste samarbeidsområdene for Norge og Russland har de siste 25 årene omhandlet atomtrusselen på Kola. I løpet av 2022 ble atomsamarbeidet, i likhet med så godt som alt annet samarbeid, lagt på is. Hva skjer når dialogen mellom Norge og Russland uteblir?

Har det norsk-russiske samarbeidet vært forgjeves?
Hvor langt er Norge villig til å strekke seg for å bevare et godt naboskap med Russland?
Hvordan unngå katastrofale misforståelser når samarbeid er lagt på is? 

I panelet:
Anniken Huitfeldt - Utenriksminister  
Evgenij Goman - Produsent, Pikene på Broen
Åsne Ø. Høgetveit - Instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
John Trainor - Amerikansk filmskaper bosatt i Berlin. 

Møteleder: Catharina Bu - Generalsekretær i FN-sambandet

Tid: Onsdag kl. 12
Sted: Tromsø bibliotek

Seminaret er gratis og åpent for alle, og publikum inviteres til å delta med spørsmål og kommentarer.  

Sound the Alarm vises tirsdag 17. januar kl. 17.00 og onsdag 18. Januar kl. 09.30

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival