Kritikerseminar

Norsk filmkritikerlag har satt sammen et panel med én kritiker og folk med ansvar for programmering i tillegg til en akademiker. Minst en av deltakerne har sitt virke i Nord-Norge - hvor folk til folk-samarbeidet med Russland har en lang tradisjon.

TIFF viser en ny russisk film, Kaptein Volkonogov unnslipper av Aleksey Chupov og Natasha Merkulova. Filmen skulle hatt norsk kinovisning våren 2022, men ble trukket grunnet Russlands invasjon av Ukraina. Flere ukrainske filmskapere har hevdet at enhver film laget med midler fra den russiske staten bidrar til å støtte opp under Russland i en periode der landet er aggressor, og at den bør boikottes. Filmen har tidligere i år vært boikottet av Kosmorama. 

Festivalen i Karlovy Vary i Tsjekkia valgte derimot å vise den sommeren 2022. Festivalledelsen understreker at de ikke ønsker en totalboikott av russiske filmer. I en uttalelse skriver de at de ønsker å vise filmer som er kritiske til det russiske samfunnet. Deres avgjørelse om å vise Kaptein Volkonogov unnslipper begrunnes med at de vil støtte kritiske russiske filmskapere. Ledelsen ved festivalen skriver at filmens handling retter søkelyset mot moralsk korrupsjon under Stalin-tiden, og dermed trekker en parallell til dagens russiske regime.

"We believe that the film provides a fitting description of how the manipulative actions of a despotic leader can influence the mindset of the majority of the society, purposefully create enemies of the regime in the name of ideology and ruthlessly annihilate them, and how such actions ultimately lead to a national tragedy [...] In this sense, we see the film Captain Volkonogov Escaped as an indirect, but very distinct criticism of the current Russian state regime."

Denne uttalelsen gir et godt grunnlag for debatt på vårt seminar. Visningen av filmen reiser viktige spørsmål om boikott av en aggressor i krigstid, og da særlig om boikott av kulturelle arbeider står i en særstilling. Vi spør også om filmen er god.

Panelet vil bli ledet av film- og musikk-kritiker og redaktør Ida Madsen Hestman.

Tid: Onsdag kl. 18
Sted: Tromsø bibliotek
Arrangør: Norsk filmkritikerlag

Min Festival

Bokmerke

Legg til favoritter

Visninger

Onsdag 18. januar

Kl 18:00
Off Screen

Info

Min festival

Logg inn eller registrer ny bruker for å lagre dine favoritter.

Min festival