Film- og TV-quiz / Tromsø Filmklubb

Vi stiller selvsagt med vår tradisjonelle filmquiz under TIFF. Denne vil finne sted på Studentsamfunnet Driv onsdag 19. januar fra kl 19:00 - 21:00, hvor quizvertene Lars og Jonatan fra filmklubbstyret byr på quizkos og hjernetrim.
Maks 6 pers pr lag/30 kr pr hode.

Min Festival

Bookmark

Add to favourites

Info

My Festival

Log in or register a new user to save your favourites.

My Festival